Let Wel

Die krag (en plig) van Afrikaanse passi en kapitaal om SA te bou

2 min lees tyd
Virseker trust 09 Julie 2024 deur Virseker

Die voortbestaan en florering van Afrikaans as taal – vir die sowat 7 miljoen Suid-Afrikaners van diverse kleure wat dit as 1ste taal praat - verg veel meer as die dra van ‘n T-hemp wat sê: #TrotsAfrikaans. Gee Afrikaans die nodige vuur en hy kan berge versit, die onmoontlike vermag en selfs ‘n voorbeeld, steunpilaar en katalisator wees vir ander wat nie soos hy praat nie. Agt inisiatiewe en organisasies wat onlangs baat gevind het by ruim skenkings van die Virseker Trust getuig luidkeels hiervan.

 

“As handelsmerk is ons nog altyd trots Afrikaans, maar om te sê dat ‘n mens passievol oor ‘n taal is en om prakties iets te dóén om die voortbestaan en groei van jou taal te verseker is twee verskillende dinge,” sê Riaan Pretorius, woordvoerder van die Virseker Trust, “Afrikaans is so ‘n unieke en ryke skatkis van woorde en uitdrukkings wat nét Afrikaans kan raakvat, dat dit elkeen van ons wie se harte in Afrikaans klop se verantwoordelikheid is om proaktief te soek na maniere waarop ons ons taal prakties kan bou en uitbrei.”

 

Hy wys uit dat daar talle organisasies en inisiatiewe regoor Suid-Afrika is wat fokus op onder andere navorsing, onderwys, studies, die ontwikkeling van slimfoontoepassings, die insluiting van gestremdes, die ondersteuning van dié in nood – vír Afrikaans, ín Afrikaans. Maar hy beklemtoon dat hierdie organisasies baie sterk staatmaak op die volgehoue finansiële steun van die Afrikaanssprekende gemeenskap.

 

“Dis juis om hierdie rede dat ons reeds vir meer as ‘n dekade lank ‘n stap verder gaan as net eersteklas versekering in Afrikaans, ‘n persentasie van ons kliënte se premies aan die Virseker Trust toeken en só die krag van Afrikaanse kapitaal gebruik om ‘n beter Suid-Afrika vir beide ons en ons kinders te bou. Ons staan op die skouers van elke polishouer, want dis alleen deur hulle – ‘n groot groep mense wat elkeen ‘n klein bydrae lewer – dat ons ‘n formidabele, trots-Afrikaanse krag is wat die wêreld ten goede kan verander..”

 

Die Virseker Trust het tot op hede meer as R145 miljoen in Afrikaanse onderwys, tersiêre opvoedingsinstansies, kunste, sport en gemeenskapsondersteuning belê.

 

Pretorius lig van die organisasies wat deur die Virseker Trust ondersteun word uit:

 

-        Akademia en Die Kampus Trust, waar Afrikaanse kapitaal help bou het aan ‘n wêreldklas Afrikaanse hoëronderwysinstelling wat sonder winsoogmerk funsioneer. Skenkings dra by tot die ontwikkeling van nuwe kwalifikasies, die suksesvolle uitrol van programme, die aanstelling van passievolle personeel, asook die bou van ʼn omvattende residensiële kampus.

 

-        Die Solidariteit Helpende Hand studiefonds – ‘n geregistreerde openbare weldaadsorganisasie wat behoeftige Afrikaanse studente se studies moontlik maak deur middel van rentevrye studielenings. Die HHST administreer tans meer as 200 onafhanklike studiefondse namens verskeie donateurs en het reeds meer as 11 000 toekennings aan 4750 behoeftige studente gemaak met ‘n totaal van R277 miljoen.

 

-        Die Skole Ondersteuningsentrum (SOS) – ’n nie-winsgewende organisasie met die doel om gehalte-onderwys meer bekostigbaar en toeganklik vir alle leerders in Suid-Afrika te maak. Hul ontwikkel opvoedkundige produkte en dienste wat Afrikaanse leerders van alle gemeenskappe en ekonomiese agtergronde in staat stel om toegang tot wêreldklas onderwys te verkry deur middel van geakkrediteerde opleiding vir onderwysers, ’n verbeterde onderrig- en leermodel asook ’n digitale platform (Wolkskool).

 

Die SOS verskaf vakspesifieke opleiding aan meer as 16 000 onderwysers per jaar van meer as 1 000 skole deur middel van seminare, webinare en werkswinkels.

 

Die wolkskool ondersteun verder meer as 35 000 leerders en bestuur alle aspekte van ’n skool se aanlyn onderrigbehoeftes, vanaf Graad 1–12, in 30 vakke. Die Wolkskool bied tans meer as 15 000 videolesse, assesserings en werkkaart en die SOS bied ook ’n professioneel gemodereerde gestandaardiseerde eksamen (Graad 4–11) vir alle sleutel vakke.

 

Die wolkskool se hibriede benadering en “omgekeerde klaskamer” onderwysstelsel optimaliseer die proses van leer en help leerders om in die klaskamer én eksamenlokaal uit te blink.

 

-        Die nasionale Skooltassie-projek sit sedert 2007 'n tassie, met die nodige skryfbehoeftes, in 'n behoeftige graadeentjie se hand. So verseker ons ʼn gelyke wegspringkans vir al ons kinders.

 

-        Die WEET e-Naslaangids: Hierdie gids – ‘n digitale naslaanbron - verseker dat die nuwe generasie op skool toegang het tot goeie gehalte, betroubare inligting in Afrikaans wat voldoen aan hul behoeftes vir skooltake en navorsing. Dit lê klem op die feit dat veral laerskoolleerders inligting in hul moedertaal beter kan verstaan en verwerk. Hierdie platform word voortdurend aangevul en uitgebrei ten einde ‘n meer positiewe, gebruikersvriendelike en aanloklike ervaring vir leerders te skep.

 

-        Die Afrikaanse Taalraad wat Afrikaans en al sy variëteite as taal van eenheid binne ’n meertalige konteks bevorder. Die ATR speel in hierdie verband ’n fasiliterende en netwerkskeppende rol en koördineer taalaksies met ander taalorganisasies, akademici, gemeenskapsleiers, kerkleiers, skole ens. om taaluitdagings die hoof te bied. Een van die ATR se sleuteldoelstellings is om Afrikaans en die behoud daarvan – oor demografiese en sosio-ekonomiese grense heen – meer inklusief te maak en voortdurend te hervitaliseer. Die ATR mik sodoende daarop om alle Afrikaanssprekendes vir die behoud en groei van die taal te mobiliseer.

 

-        Die Pionierskool vir Siggestremdes: Hierdie skool fokus sterk op toeganklikheid van lees- en leermateriaal vir blinde en swaksiende kinders en volwassenes. Ekstra befondsing het die skool uiteindelik in staat gestel om ‘n hele paar goue gunstelingstories, sowel as blinknuwes in die vorm van grootdruk, braille en klankopnames beskikbaar te stel aan siggestremdes wat dit gate uit geniet.

 

-        Die Helpende Hand Noodfonds Josef Silo’s: Dié projek staan individue, gesinne, instansies en organisasies wat in hongersnood verkeer by deur die voorsiening van kospakkies, maar gaan ook een stap verder deur mense te bemagtig om na hulself om te sien. Elke persoon wat gehelp word word deeglik geassesseer om, aan die hand van ‘n maatskaplike werker, te bepaal wat die beste stappe is om te neem om die holistiese, vohoubare welstand van die persoon te verseker.

 

“Hierdie is slegs enkele voorbeelde van hoe Afrikaans, deur daadwerklike toewyding tot ondersteuning van die taal, ‘n praktiese en verrykende impak maak. Ons praat hier van mense wie se lewens onherroeplik verander word deur die positiewe krag van Afrikaanse passie en kapitaal,” sê Dr. Dirk Hermann, Voorsitter van die Virseker Trust.

 

“As ons hierdie potensiaal kan versprei na selfs meer individue, gemeenskappe en meer maatskappye, sal ons die generasie wees waarvan ander oor dekades, dalk selfs eeue van nou af, sal sê: ‘Húlle was ‘n soort wat jy mín kry. ‘n Soort wat nie geskroom het om vorentoe te tree en skouer aan die wiel te sit om te bou wat ons vandag het nie. Dít het die deurslag gebied. Afrikaans groei. Afrikaans blom. Afrikaans BOU. Ons staan op die skouers van reuse.”

 

Virseker is ‘n produk van Auto & General Versekeringsmaatskappy Beperk, ‘n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en finansiële diensverskaffer . Enige verwysing na "ons", "deur" of "met" verwys na Auto & General.

Het jy hierdie geniet?

Teken op vir die nuutste Virseker nuus!

Bly op hoogte van alles Afrikaans!