Let Wel

Ingesluit in jou dekking

Die Begrafnisplan is ontwikkel sodat jy en jou geliefdes kan fokus daarop om verlies te verwerk – ons sal vir die kostes sorg. 

Repatriasiedienste

Dekking vir afsterwe as gevolg van MIV/VIGS verwante siektes.

Dekking vir afsterwe as gevolg van natuurlike of onnatuurlike oorsake.

Dekkingsopsies vir jouself of vir jou en jou familie.

Eise sal binne 2 werksdae uitbetaal word as alle dokumentasie ontvang is.

sell section picture.jpg

Kliek nou hier

vir versekering wat 100% van jou geldige eise uitbetaal!

Begrafnisplan opsies

Getuigskrifte

Gereelde Vrae

Wat is die verskil tussen begrafnisplan, begrafnisdekking en begrafnisversekering?

Wat is 'n standaard Begrafnisplan?

Watter begrafnisdekking is die beste?

Wat is die voordele van Begrafnisplan?