Persoonlike Ongeluksplan

 

Die lewe kan soms ʼn lelike klip in jou pad rol. Daarom het ons die Persoonlike Ongeluksplan produk ontwikkel om jou en jou familie te ondersteun indien ʼn ongeluk gelei het tot hospitalisasie, ongeskiktheid of ʼn sterfte. Nou kan jy en jou familie fokus op wat belangrik is – ons sal die res doen.

Wat sluit ʼn Persoonlike Ongeluksplan polis in?

• Afslag op die ekstra premie vir jou lewensmaat.
• 'n Belastingvrye uitbetaling in die geval van dood of ongeskiktheid.
• Hospitalisasie-dekking tree in werking vanaf die eerste dag in die hospitaal.
• Road Protect dienste, wat jou bystaan met enige eis teen die Padongeluksfonds (POF).
• MIV-Beskerming wat jou toegang gee tot mediesehulp en advies sowel as berading na onvoorsiene blootstelling.
• Kindervoordeel:
Kinders wat nog ongebore is tot 6 jaar oud word gedek tot en met R10 000.
Kinders tussen 6 en 14 jaar word gedek vir tot en met R30 000.
Kinders tussen 15 en 21 jaar (tot 25, as hulle geregistreerde voltydse studente is) word gedek vir 25% van die hooflid se dekking.
Hierdie bedrae word in artikel 50 van die Korttermynversekeringswet Wet gespesifiseer.

Hierdie is nie ‘n mediese skema nie en die dekking is nie dieselfde as die van ‘n mediese skema nie. Hierdie polis is nie ‘n plaasvervanging van ‘n mediese skema lidmaatskap nie.

Wil jy meer lees? Kliek hier vir die Persoonlike Ongeluksplanbrosjure.