Persoonlike Ongeluksplan

 

Die lewe kan soms ʼn lelike klip in jou pad rol. Daarom het ons die Persoonlike Ongeluksplan produk ontwikkel om jou en jou familie te ondersteun indien ʼn ongeluk gelei het tot hospitalisasie, ongeskiktheid of ʼn sterfte. Nou kan jy en jou familie fokus op wat belangrik is – ons sal die res doen.

Wat sluit ʼn Persoonlike Ongeluksplan polis in?

• Afslag op die ekstra premie vir jou lewensmaat.
• 'n Belastingvrye uitbetaling in die geval van dood of ongeskiktheid.
• Nie-mediese onkostes as gevolg van hospitalisiedekking, tree in werking op die eerste dag van hospitaalopname vir ‘n maksimum van 104 agtereenvolgende weke.
• MIV-Beskerming wat jou toegang gee tot mediesehulp en advies sowel as berading na onvoorsiene blootstelling.
• Hierdie produk sluit dekking in vir 5 afhanklike kinders tot en met 25% van die hooflid se dekking maar slegs tot ‘n maksimum van die versekerde bedrag:

a) R10 000 vir kinders ongebore tot 6 jaar oud.
b) R30 000 vir kinders 7 tot 14 jaar oud.
c) 25% van die hooflid se dekking vir kinders 15 – 21 jaar (en tot 25 jaar indien ‘n voltydse geregistreerde student) 
Hierdie bedrae word gespesifiseer in Afdeling 50 van die Korttermyn Versekeringswet.

• Neem kennis dat die dekking soos deur die hooflid gekies, bepaal die bedrag van beskikbare dekking vir kinders ouer as 15 jaar.

Hierdie is nie ‘n mediese skema nie en die dekking is nie dieselfde as die van ‘n mediese skema nie. Hierdie polis is nie ‘n plaasvervanging van ‘n mediese skema lidmaatskap nie.

Wil jy meer lees? Kliek hier vir die Persoonlike Ongeluksplanbrosjure.