Begrafnisplan

 

Die laaste ding waaroor mens jouself moet bekommer na die afsterwe van ʼn familielid, is geld. Die Virseker Begrafnisplan* is juis ontwikkel sodat jy en jou geliefdes julle fokus kan plaas op dit wat belangrik is – ons sal vir die kostes sorg. Indien die hoofpolishouer in ʼn ongeluk sou sterf sal die polis dubbel uitbetaal.

Die polis sluit ook repatriasiedienste in wat beteken dat in die geval van die versekerde se dood, sal die naasbestaandes die begraafplaas en die begrafnisonderneming kies. Die stoflike oorskot sal dan na die gekose begrafnisonderneming, naaste aan die begraafplaas, gestuur word. Hierdie diens word slegs aangebied as beide die dood en die begrafnis binne die grense van Suid-Afrika plaas vind.

Hierdie polis betaal ook uit in die geval van ʼn sterfte as gevolg van MIV/VIGS verwante siektes.

Jy kan ook polisse uitneem vir jou ouers, skoonouers en huishulp en kan jou eggenoot en tot 5 afhanklike kinders by jou polis voeg. 

Wil jy meer lees? Kliek hier vir die Begrafnisplanbrosjure.

*Hierdie Begrafnisplan word onderskryf deur 1Life, ʼn gemagtigde finansiële-diensverskaffer (FDV-lisensienommer: 24769)