Besigheidsversekering

Besigheidsversekering wat altyd daar is vir jou

Ons Besigheidsversekeringsprodukte is daar – nie net om jou te bevoordeel nie, maar ook om jou die voorsprong te laat behou.

Ons Besigheidsversekeringsportefeulje sluit dekking vir meer as 700 tipe besighede in.  Of jy ‘n Bloemiste, Loodgieter of Argitek is, ons topprioriteit is om altyd daar te wees vir jou besigheid – en jou toe te rus met nommerpas produkte vir jou spesifieke  besigheidsversekeringsbehoeftes.  Ons weet dat verskillende besighede uiteenlopende behoeftes het, en juis daarom bied ons ‘n produk wat voorsiening maak vir jou unieke onderneming en wat jou in staat stel om al die voordele van ons besigheidsversekering te geniet.

Besigheidsvoertuig-versekering

Jou voertuig is ‘n belangrike bate vir jou besigheid.  Of dit gebruik word om jou by ‘n belangrike vergadering te kry of om goedere by kliënte af te laai, ons sal sorg dat jy dekking het.  Met ons kan jy die tipe én die omvang kies van dekking wat jy nodig het.  Ons bied versekering vir enige besigheidsvoertuig - van sedans, bakkies en ligte afleweringsvoertuie tot handelsvoertuie van tot tien ton. 

Omvattende Besigheidsvoertuigversekering

Ons Omvattende Besigheidsversekeringsopsie bied volledige dekking vir jou voertuig. Dit sluit dekking in vir ongelukskade aan jou voertuig, asook skade wat jy aan ander voertuie berokken het.

Slepery & Berging

Op voorwaarde dat jy VirSeker se goedgekeurde sleepdiens gebruik, sal ons na die slepery omsien en toesien dat jou besigheidsvoertuig by ‘n veilige fasiliteit geberg word.

Ongelukskade

Deur jou besigheidsvoertuig omvattend te dek, sal jy in die geval van ‘n ongeluk in staat wees om te eis vir die koste van herstelwerk of die vervanging van die voertuig.

Diefstal & Kaping

As jou besigheidsvoertuig gesteel of gekaap word, sal ons jou bystaan deur  die koste, soos gestipuleer in jou polis te dek.

Dood of besering van derde partye

As jou besigheidsvoertuig betrokke is in ‘n ongeluk wat lei tot die besering of dood van ‘n derde party, sal ons jou dek teen die eise.

Skade aan derde party eiendom

As jou besigheidsvoertuig betrokke is in ‘n ongeluk waarin ‘n ander party se eiendom beskadig is, sal ons die koste dek vir die herstel of vervanging van die beskadigde eiendom.

Bykomstighede

Ons sal outomaties dekking insluit vir die bykomstighede wat in jou besigheidsvoertuig geïnstalleer is, buiten die klankstelsel, tot en met die waarde van R10 000 tensy jy vir meer dekking betaal.

Verhoog jou derde party dekking

Wil jy nog ‘n bietjie gemoedsrus by jou dekking voeg?  By ons kan jy jou derde party aanspreeklikheidsdekking tot R5-, R10- of R20 miljoen verhoog.

Derde Party, Brand & Diefstal Besigheidsvoertuig-versekering

Derde Party, Brand & Diefstal Besigheidsvoertuig-versekering dek jou vir ongelukskade wat  jou voertuig aan ‘n derde party veroorsaak.  Jou voertuig is gedek teen diefstal en brandskade.  Enige ander skade aan jou voertuig, sal egter nie gedek word nie.

Diefstal & Kaping

Jy sal in staat wees om te eis vir die bedrag wat op jou versekeringspolis gestipuleer word indien jou besigheidsvoertuig gesteel of gekaap word

Skade aan derde party eiendom

Ons sal jou gedek hou vir die koste van skade wat jy onopsetlik aan ‘n ander party of hul eiendom veroorsaak het.

Slegs Derde Party Besigheidsvoertuig-versekering

Ons Derde Party Besigheidsversekering dek skade wat jy aan ander voertuie of ander partye se eiendom veroorsaak het. Enige skade aan jou eie voertuig is nie gedek nie.

Onopsetlike eiendomskade

Sou dit gebeur dat jou voertuig die oorsaak van skade aan ander mense of hul eiendom is, sal jy in staat wees om te eis vir die koste om hul skade te laat herstel.

Verhoog jou derde party dekking

Wil jy nog ‘n bietjie gemoedsrus by jou dekking voeg?  By ons kan jy jou derde party aanspreeklikheidsdekking tot R5-, R10- of R20 miljoen verhoog.

Besigheidsbystand

Ons verstaan dat jy tyd bestee en hard gewerk het om jou besigheid te kry waar dit is, en dat dit net so belangrik is om hierdie grondslag te gebruik om jou langtermyn besigheidsdoelwitte en -visie te verwesenlik.  Juis daarom het ons vorendag gekom met Besigheidsbystand, kompleet met praktiese besigheidsdele wat jou kan help om hierdie doelwitte te bereik.

Besigheidsbystand is outomaties by jou Besigheidspolis ingesluit en voorsien jou van gratis 24/7 aanlyn en telefoniese steun vir jou besigheidsbehoeftes.  Besigheidsbystand bied ‘n verskeidenheid dienste - van professionele advies omtrent regs- en belastingkwessies tot IT- en finansieringsbystand.

Besigheidsbystand werk met meer as 140 000 verskaffers om jou te voorsien van uitmuntende deskundige ondersteuning om jou besigheid te bevoordeel.

Vir meer omtrent Besigheidsbystand kliek hier.