Versekering is nie ʼn maklike onderwerp nie, ons weet. Daarom het ons besluit om sekere van die verwarrende versekeringsvrae te beantwoord en op te klaar. Lees deur die vrae en antwoorde om te verseker dat jy verstaan en gemaklik is met die versekeringsprodukte wat jy uitneem.

 

Hoekom verhoog my premie as ek nie eers geëis het nie?

Ons kliënte is verseker teen potensiële risiko’s. Omdat die koste verbonde aan 'n eis uitbetaal konstant verhoog, moet ons jou premie verhoog om seker te maak dat ons jou nog steeds kan uitbetaal wanneer jy op ons knoppie druk.

 

Die risiko's wat ons in ag neem is:

  • Die toenemende getal karre op die pad.
  • Padinfrastruktuur wat nie aangepas is om die hoeveelheid ekstra verkeer te hanteer nie.
  • Gebrek aan ondervinding van die baie nuwe bestuurders op die pad.
  • Toenemende misdaadsyfers.
  • Toenemende kanse op 'n storm, weerlig of vloed.

Dus moet ons jou premie verhoog soos wat lewenskostes en gevolglik die waarde van jou versekerde besittings verhoog. As jy egter wel geëis het, sou jou premie met nóg 'n bietjie meer verhoog het.

 

Hoekom stoot julle my premie op as my kar se waarde getuimel het?

Die waarde van jou motor word in ag geneem wanneer hy gesteel of afgeskryf is. Hierdie eise maak minder as 10% van alle motoreise op. Soos wat mens kan verwag is die meeste eise vir herstelwerk op karre en in daardie geval maak die waarde van die kar nie saak nie.

Ons dateer elke maand jou karwaarde op en gee jou die volle voordeel van die depresiasie van jou kar wanneer ons een keer 'n jaar alle premies hersien. Ongelukkig word die effek van hierdie voordeel partymaal uitgekanselleer as gevolg van die faktore wat hierbo genoem word. As dit nie vir jou karwaarde se afname was nie, sou jou premie egter nog meer gestyg het.

 

Hoekom verminder my geen-eise bonus wanneer ek geëis het vir 'n ongeluk wat nie my skuld was nie?

Ongelukkig, soos met meeste dinge in die lewe, maak dit nie saak wie se skuld die ongeluk was nie. Ons, as jou versekeraar, moet nog steeds die koste van die eis dra, wat ook administrasiekoste insluit.

Jy mag dalk wonder of dit dan nie is waarvoor jy jou premie betaal nie. Maar deur jou Geen-eise Bonus te verlaag, maak ons seker dat die kliënte wat nie geëis het nie, nie die kliënte wat wel eis subsidieer nie.

Ons mag dit ook nie regkry om die herstelkostes te herwin nie. As ons suksesvol is om dit van die skuldige party te verhaal, sal ons nog steeds nie die administrasiefooie kan herwin nie.

 

Volgens die wet kan al twee (of hoeveel ook al) partye verantwoordelik gehou word vir die ongeluk, want alle padverbruikers het 'n verantwoordelikheid om op die uit-kyk te wees en die nodige stappe te neem om moontlike botsings met ander padverbruikers te voorkom.

 

Wat is 'n bybetaling?

Jou bybetaling is die gedeelte van jou verlies waarvoor ons jou nie verseker nie. Dus is dit die eerste bedrag betaalbaar deur jou in die geval van 'n eis.

Daar mag ongelukkig ook soms addisionele bybetalings wees. Hierdie word op die skedule aangedui. Dit sal wees vir redes soos dat jou polis minder as 6 maande oud is, jy onlangs geëis het, nie die gereelde bestuurder van die kar was nie, of onder die ouderdom van 25 is, ens.

Ten spyte daarvan dat ons onder geen wettiese verpligting is om dit te doen nie, probeer ons in meeste gevalle in elk geval om jou bybetaling terug te kry.

 

Hoekom moet ek 'n bykomende bybetaling betaal as iemand anders my kar bestuur?

Jou maandelikse premie is gebaseer op die besonderhede van die gereelde bestuurder. Omdat ons nie die geleentheid gehad het om die ander bestuurder se risiko te bepaal nie, moet ons 'n addisionele bybetaling vra.

 

Hoe kan ek my bybetaling verlaag?

Ons kan vir jou 'n hoër premie aanbied, in ruil vir 'n laer bybetaling. Die teendeel geld ook.

 

Kan ek 'n lening teen my Gatsakbonus maak?

Nee. Dis 'n eenmalige bedrag waarmee ons jou na vier jaar van geen eise beloon. Dit bou dus nie op sodat jy 'n lening kan maak nie en daar is ook geen waarborg dat jy vir vier jaar geen eise gaan hê, voor die vier jaar verby is nie.

 

Hoe eis ek?

Bel ons eise-afdeling by 0861 47 79 11 en hulle sal jou help. Geen papierwerk nie. So nie, kan jy dit ook aanlyn doen by www.virseker.co.za se Jou Polis afdeling.

 

Wat gebeur met my Gatsakbonus as ek eis?

Ongelukkig sal jy jou Gatsakbonus verloor as jy eis. Jy begin egter dadelik weer met jou vierjaarsiklus waarvoor jy jou Gatsakbonus kan kry as jy nie eis nie. Daar is egter 'n paar tipes eise waarvoor jy nie jou Gatsakbonus sal verloor nie. Raadpleeg jou polisdokumente om te sien waarvoor jy wel mag eis.

 

Hoekom moet ek 'n opsporingstoestel in my kar laat installeer?

As jy 'n opsporingstoestel in jou voertuig laat installeer kan dit jou kar se kanse op diefstal in 'n groot mate elimineer. As jou kar wel gesteel word, sal dit ook tonne makliker wees om hom weer op te spoor. Omdat dit die risiko verlaag sal jy 'n verminderde bybetaling hê as jou kar wel gesteel word.

 

Hoekom moet ek my kar laat inspekteer?

Ons inspekteer karre voor ons hulle omvattend verseker om seker te maak dat die kar wel bestaan en sodat ons kan sien watse bestaande skade daar is. As die kar enige addisionele bykomstighede het, sal dit op die inspeksie-sertifikaat vertoon word. Die inspeksie word gedoen teen geen addisionele koste aan jou sak nie.

Ons inspekteer nie karre wat slegs vir Derdeparty verseker is nie. Behalwe as die kliënt klanktoerusting van meer as R5 000 het.

 

Kan ek my kar laat herstel by die hersteller van my keuse as dit in 'n ongeluk skade gekry het?

Ons paneelkloppers waarborg hul herstelwerk en is so trots daarop dat hul 'n lewenslange waarborg daarop uitreik. Sou jy egter daarop aandring om 'n hersteller van jou eie keuse te gebruik, sal ons jou die bedrag uitbetaal wat een van ons eie paneeldokters ons sou gevra het. In so 'n geval sal ons natuurlik nie vir jou 'n waarborg op die herstelwerk kan gee nie.

 

Raak my ouderdom my premie?

In ons ondervinding is ouer bestuurders by minder ongelukke as jonger of nuwelingbestuurders betrokke. Ons premies word volgens 'n glyskaal aangepas wat bepaal 'n 18-jarige bestuurder betaal die hoogste premie. Die premie word verminder soos die bestuurder ouer word.

 

Hoekom styg my premie jaarliks, hoewel my motor se waarde elke jaar net verder afneem?

Jy word nie net vir die diefstal van jou voertuig gedek nie, maar ook vir enige moontlike herstelwerk. Die koste van herstelwerk en onderdele styg jaarliks en jou premie moet ongelukkig daarmee tred hou. Virseker neem wel jou motor se dalende waarde in ag wanneer jou premie hersien word.

 

Is dit waar dat my premie geraak word wanneer ek trou?

Ja. Ons het gevind getroude mense of dié wat saam woon, hou 'n laer risiko as enkellopende of geskeide mense in. Dis dalk die geval omdat enkellopende mense meer uitgaan en hul woonplek meer leegstaan.

 

As ek nie dié maand my premie kan betaal nie, kan ek volgende maand 'n dubbele betaling doen?

Soms is dit maar moeilik om jou premie op die eerste werkdag van die maand te kan betaal. Om jou in so 'n geval te help, kan jy voorsiening maak vir 'n "spesiale aftrekking" op 'n datum wat jou pas. As jy teen dié datum nog nie betaal het nie, het jy geen dekking in die tydperk waarvoor die betrokke premie bedoel was nie. Hoewel die poliskontrak nog geld, is daar geen dekking nie. As ons in 'n maand geen betaling ontvang nie, het jy ongelukkig geen dekking in daardie maand nie.

 

Hoekom betaal vroue 'n laer premie?

Statistieke wys vroue is beter bestuurders en is by minder motorongelukke betrokke. Daarby is die herstelkoste van vroue se voertuie gemiddeld laer as dié wat deur mans bestuur word.

 

Kan ek twee afsonderlike eiendomme met een polis dek?

Nee. Jy sal die onderskeie eiendomme met afsonderlike polisse moet dek. Dis omdat elke eiendom sy eie risiko inhou en die premies sal dus ook verskil.

 

Watter faktore bepaal die premiebedrag?

By Virseker word verskeie faktore in ag geneem. Dit sluit die maak en model van 'n voertuig in; waar jy woon; wie die bestuurder is; waarvoor word die motor gebruik; en jou eis-geskiedenis. Omdat al dié kwessies 'n rol speel, is dit belangrik dat jy eerlik is wanneer jy dié en ander vrae beantwoord. As jy onseker oor 'n antwoord is, wees eerlik met die konsultant en sê jy wil eers gaan seker maak . Dis baie belangrik om eerlik te wees wanneer jy met jou versekeraar of makelaar skakel, insluitende wanneer jy eis. Bedrog kos die versekeringsbedryf jaarliks miljoene rand en dit het uiteindelik ook 'n uitwerking op jou, die eerlike verbruiker, se premiebedrag. Onthou, bedrog sluit enigiets in - van 'n diefstaleis vir 'n leerbaadjie wat jy nooit besit het nie tot 'n eis vir 'n "gekaapte" voertuig wat eintlik verkoop is. Bedrog kan tot 'n misdaadrekord lei, aangesien die meeste versekeraars dié kliënte vervolg wat hulle daaraan skuldig maak.

 

Hoe kan ek my bybetaling verminder?

Jy kan jou bybetaling verminder deur 'n hoër premie te betaal.

 

Wanneer my voertuig in 'n botsing beskadig is, kan ek dit deur die paneeldokter van my keuse laat herstel?

Ons beleid bepaal jou motor word deur 'n verskaffer op ons paneel van goedgekeurde verskaffers herstel. Ons paneeldokter waarborg hul vakmanskap en bied 'n lewenslange waarborg op die herstelwerk. Dit stel ons in staat om voortdurend die gehalte van die herstelwerk na te gaan wat deur die verskaffers gedoen word saam met wie ons werk. Sou jy daarop aandring dat die herstelwerk deur 'n duikklopper van jou keuse gedoen word, gee ons jou 'n kontantbedrag gelykstaande aan dit wat dit sou gekos het as ons dit gedoen het. In so 'n geval kan ons geen waarborg gee vir die werk gelewer nie.

 

As iemand my motor sonder my toestemming bestuur en dis betrokke by 'n botsing, sal julle my eis uitbetaal?

Ja. Op voorwaarde dat jy binne 48 uur 'n strafregtelike klag teen dié persoon by die polisie indien. Jy mag die klag nie terugtrek nie.

 

Hoekom moet ek 'n bybetaling doen as dit nie my skuld was nie?

'n Bybetaling is betaalbaar wanneer ook 'n eis ingedien word en dis die eerste betaling wat gedoen moet word – of jy die skuldige is of nie. Die administrasiekoste van 'n eis bly dieselfde, ongeag wie die skuldige party is. As dit nie jou skuld was nie, kan jy die bybetalingbedrag van die ander party eis. Dit kan ongelukkig lank vat, veral as die skuldige party nie verseker is nie. Ons regsdepartement sal sy bes doen om jou bybetaling in so 'n geval te verhaal – sonder bykomende koste. In sommige gevalle kan 'n bybetaling nie verhaal word nie, soos wanneer:

  • die versekerde persoon geen besonderhede van die derde party het nie;
  • die derde party geen inkomste of bates het waarop beslag gelê kan word nie;
  • die regskoste meer as die verhalingskoste is;
  • die derde party nie opgespoor kan word nie; en
  • die eis se meriete nie die verhalingskoste regverdig nie.

 

Hoekom moet ek meer as een bybetaling doen?

Jou versekeringskontrak dek verskeie risikovlakke. Dit beteken, byvoorbeeld, as jou motor by 'n ongeluk betrokke is en die bestuurder daarvan is nie die gereelde bestuurder nie, hef ons 'n bykomende bybetaling omdat dié bestuurder nie die een is op wie die premie gegrond is nie. Die risikovlakke bepaal die bedrag van die bybetaling.

 

Hoekom is dit belangrik om verskeie kwotasies vir versekering aan te vra?

Wanneer dit by motor- en huisversekering kom, kan die belangrikheid van meer as een kwotasie nie onderskat word nie. Versekeringstariewe verskil ingrypend tussen die onderskeie verskaffers en dis gewis die moeite werd om seker te maak jy kry die beste en mees gepaste produk. Dis belangrik dat jou versekeringspolis so saamgestel is dat dit die beste aan jou vereistes voldoen. Dis 'n mors van geld om vir dekking te betaal wat jy nie nodig het nie, terwyl onderversekering ook 'n risiko is. Deur verskeie kwotasies in te win, maak jy seker jy kry mededingende tariewe en die beste moontlike dekking wat aan jou behoeftes voorsien.

 

Watter opsies is daar vir voertuigversekering?

Hoewel motorversekering talle opsies bied, is daar in die algemeen drie soorte voertuigdekking. Omvattende dekking dek die polishouer teen enige ongelukskade of wanneer die voertuig gesteel word. 'n Eis kan ook ingestel word vir enige skade wat die polishouer aan ander partye en hul eiendom aangerig het. Derdeparty-, brand- of diefstaldekking dek die polishouer teen bepaalde skade aan die voertuig of wanneer dit gesteel word. Die polishouer kan ook eis weens skade wat aan ander partye en hul eiendom aangerig is. Ongelukskade aan die versekerde voertuig word nie gedek nie. Slegs derdepartydekking dek die polishouer net teen skade wat aan ander partye en hul eiendom aangerig word. Maak seker jy verstaan die onderskeie soorte dekking en kies die regte een!

 

Wat staan my te doen as ek my Virseker-polis wil kanselleer?

As jy nie meer deur ons wil verseker nie, kan jy jou polis óf dadelik kanselleer, óf op 'n toekomstige datum. En dít kan jy sommer oor die telefoon of aanlyn in Afrikaans doen.

As jy gedurende die maand kanselleer hoef ons jou nie 'n terugbetaling op jou premie te gee nie. Maar as ons van Virseker se kant af jou polis wil kanselleer, moet ons jou 30 dae kennis gee!