Hael Skade

Vul asseblief die polishouer se ID-nommer in om voort te gaan.

Die nommer is nie geldig nie.
Die nommer is nie geldig nie.
Kies asseblief die voertuig

Risiko-item

Please select the vehicle

Please select the date & time of the incident

Vul asseblief die datum en tyd van die voorval in.
Die voorval kan nie in die toekoms wees nie.
Vul asseblief die tyd van die voorval in.
Kies asseblief 'n tyd wat nie in die toekoms is nie.

Bybetaling

Jou bybetaling vir hierdie eis is R {{getclaimExcess()}}. Daar mag addisionele bybetalings wees wanneer die eis afgehandel is.

Sodra jy die eis indien, sal ons dit finaliseer en jou binne 24 uur skakel sodat ons die nodige reëlings kan tref om jou voertuig reg te maak.

Gatsakbonus

Hierdie eis kan jou Gatsakbonus, wat tans geskat is op {{PayoutAmount}} en geskeduleer is om uit te betaal op {{PayoutDate}} affekteer.

Sodra jy die eis indien, sal ons dit finaliseer en jou binne 24 uur skakel sodat ons die nodige reëlings kan tref om jou voertuig reg te maak.

Submit Claim

Bevestiging van jou eis

Your claim has been registered. Your claim number is <b>/</b> and will be sent to you via SMS if you entered a cellphone number as your primary contact number. Alternatively, please write down your claim number for future reference.

A claims consultant will contact you within 4 working hours (standard office hours applicable) to explain the remainder of the claims procedure.

Thank you for reporting your claim online.