Belangrike wenke om seker te maak dat jou eisproses glad verloop:

Vertel ons betyds

Jou polis het belangrike tydsbeperkings, wat die volgende insluit:

  • 30 dae om ons in kennis te stel van enigiets waarvoor jy wil eis;
  • 15 dae om ons die vereiste dokumentasie te gee; en
  • 48 uur om alles wat verlore geraak het of gesteel is, by die SAPD aan te meld.
Verseker jou waardevolle besittings korrek

Maak seker dat jy verstaan ​​watter dekking jy het, en wat op jou polis uitgesluit is.

Betaal jou premie

Jou versekeringspolis is 'n maand-tot-maand polis. As jy nie die premie vir die maand betaal het nie, het jy nie dekking nie.

Vertel ons presies wat gebeur het

Verskaf altyd ware, volledige en akkurate inligting oor die voorval en items waarvoor jy eis.

Maak seker dat ons die regte besonderhede het

As enige van jou besonderhede verander moet jy ons op hoogte hou met die verandering. Hierdie inligting sal bevestig word wanneer jy eis en sal dan moet ooreenstem met die informasie op die sisteem vir jou eis om goedgekeur te word.

Moenie toelaat dat sekere mense jou voertuig bestuur nie

Op grond van sekere kriteria mag sommige lede van jou huishouding dalk nie toegelaat word om jou voertuig te  bestuur nie. Gaan jou polisskedule na en maak seker dat almal ouer as 15 jaar wat by jou woon, op die polis aangedui word, en om te bevestig of daar enige gesinslede is wat nie jou voertuig mag bestuur nie.

Ons kan jou vra om die eienaarskap van jou waardevolle goedere te bewys

Ons mag vra vir die aankoopbewys en bewys van die prys wat jy vir die items waarvoor jy eis, betaal het. Maak seker dat jy dit beskikbaar het.

Aktiveer jou alarm soos deur jou polis vereis

Jou polisvoorwaardes mag aandui dat jy 'n alarm het wat in werkende toestand is, en geaktiveer is wanneer niemand tuis is nie. Toets jou alarm gereeld en onthou om dit te aktiveer wanneer niemand tuis is nie.

Sien om na jou waardevolle besittings

Sien om na jou besittings en tref voorsorg om verlies, skade, dood, besering of aanspreeklikheid te voorkom of tot die minimum te beperk.

Verseker jou besittings teen die huidige vervangingswaarde

Wanneer ons jou verlore of beskadigde items vervang, doen ons dit teen die huidige vervangingswaarde. Maak dus seker dat jy die waarde van jou items gereeld nagaan en op datum hou

Ons wens vir jou baie eisvrye jare toe, maar hoop dat indien die noodlot toeslaan die bogenoemde informasie vir jou van hulp kan wees.

Vriendelike Groete
Die Virseker span