Jou Produkte

Persoonlike Ongeluksplan

Persoonlike Ongeluksplan

Die Persoonlike Ongeluksplan sal jou en jou familie te ondersteun in geval van ʼn ongeluk wat tot hospitalisasie, ongeskiktheid of ʼn sterfte lei. Hierdie polis is nie ‘n plaasvervanger van ‘n mediese skema-lidmaatskap nie.
Begrafnisplan

Begrafnisplan

Die Begrafnisplan is ontwikkel sodat jy en jou geliefdes kan fokus daarop om die verlies te verwerk – ons sal vir die kostes sorg. Jy kan ook polisse uitneem vir jou ouers, skoonouers en huishulp en kan jou eggenoot en tot 5 afhanklike kinders by jou polis voeg. Kliek hier vir die Begrafnisplanbrosjure.
Regsbystand

Regsbystand

Regsbystand bied dekking aan jou, jou wetlike of tradisionele lewensmaat, plus vier afhanklike kinders jonger as 25 jaar (wat ongetroud en werkloos is). Kliek hier vir die Regsbystandbrosjure.